Obxetivos de Guimatur

Mostrar a nosa forma de vida e a rica herdanza cultural do pobo mariñeiro. Promover a cultura tradicional e artesanal mariñeira. Dar a coñecer o noso traballo e os avances conseguidos. Revalorizar o papel da muller no mundo do mar. Promover as actividades vinculadas ao mar. Promover os nosos produtos e riqueza gastronómica.
  • Obxetivos de Guimatur0
  • Obxetivos de Guimatur1
  • Obxetivos de Guimatur2
  • Obxetivos de Guimatur3