A confraría

As mariscadoras e redeiras de Cambados están organizadas nunha asociación que pertence á Confraría de San Antonio. A Confraría é un organismo en que están integrados os traballadores e traballadoras do mar (tripulantes, armadores, mariscadores…) representados na Asemblea Xeral.

A Confraría realiza a función xestora e de representación diante da administración e, até a aparición da Seguridade Social, realizaba función asistencial (médica, de accidentes e xubilación) a través das Mutualidades.

Actualmente a Confraría ten un censo de 900 asociados.
  • A confraría0