A extracción

O traballo de mariscar non consiste só en capturar o molusco. Tamén inclúe tarefas como resementeira, limpezas e vixilancias. O traballo realízase en áreas determinadas chamadas bancos marisqueiros, que están situados na área intermareal.

A extracción faise a pé ou a flote, recollendo especies como a ameixa, o berberecho, a navalla… con distintas artes e técnicas de traballo.

A regulación é moi estrita, pois hai que respectar un máximo diario de colleita establecido en función dos recursos e dos prezos.

Hai distintos tamaños mínimos para as distintas especies, por exemplo:

Ameixa bicuda / bruxa : 20mm.
Ameixa babosa / branca: 38mm.
Reloxio (reló): 30mm.
Berberecho: 28mm.
Navalla: 100mm.
Longueirón vello: 80mm.
Caramuxo: 15mm.

O control é realizado de novo na pesa. Contrólase o peso das capturas e o tamaño. Ademais, as mariscadoras usan o calibre para determinar as capturas válidas.
  • A extracción0
  • A extracción1
  • A extracción2
  • A extracción3
  • A extracción4
  • A extracción5
  • A extracción6
  • A extracción7