Ruta para colexios

RUTA PARA ESCOLARES.
Esta ruta esta adaptada as idades dos nenos. Inclúe a ruta do marisqueo e a do porto , para que o alumnado poida coñecer todo o proceso do marisqueo.
A ruta pode facerse toda pola mañá ou repartila en dúas fases , por la mañá realizar o marisqueo e pola tarde o porto.
O itinerario sería o seguinte:
-Marisqueo con baixada a praia( nosos proporcionamos as botas)
-Visita o punto de control onde se selecciona o marisco para súa primeira venda na lonxa.
-Visita o barrio mariñeiro de San Tomé con explicación da arquitectura popular mariñeira
-Visita a la lonxa de mariscos e explicación do seu funcionamento
-Visita o porto con explicación dos diferentes tipos de barcos, artes que empregan e especies que capturan.
-Visita a nave de redeiras , onde elas explican o seu traballo
A duración da ruta é aproximadamente de dos horas e media. O rematar a visita agasállase os mestres unha unidade didáctica ( adaptada as idades dos alumnos) para que completen la actividade na clase e unha guía de marisqueo
  • Ruta para colexios
  • Ruta para colexios
  • Ruta para colexios
  • Ruta para colexios
  • Ruta para colexios
  • Ruta para colexios
  • Ruta para colexios
  • Ruta para colexios
  • Ruta para colexios
  • Ruta para colexios